Top 12 địa điểm đi chơi ở Sài Gòn cuối tuần vui quên lối về

http://landenoyqt346.bravesites.com/entries/general/top-12-%C4%91%E1%BB%8Ba-%C4%91i%E1%BB%83m-%C4%91i-ch%C6%A1i-%E1%BB%9F-s%C3%A0i-g%C3%B2n-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-vui-qu%C3%AAn-l%E1%BB%91i-v%E1%BB%81

bảo tồn thành phố Hồ Chí Minh Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux và trước đây là dinh Thống đốc Nam Kỳ, bảo tồn tỉnh thành Hồ Chí Minh nổi bật trên con phố xanh mát ngay giữa trung tâm thị