பல்லி தலையில் விழுந்தால் என்ன பலன்? | Palli Vilum Palan in Tamil for Female

https://www.instanews.city/spirituality/palli-vilum-palan-in-tamil-2022-for-female-1140905

Palli Vilum Palan in Tamil for Female - பல்லி, தற்செயலாக நம் மீது விழுந்துவிடுகிறது. இவ்வாறு பல்லி விழுவதற்கு ஒவ்வொரு பலன் உண்டு என்று, நமது முன்னோர்களும், ஜோதிட சாஸ்திர நூல்களும் குறிப்பிடுகின்றன. அதற்கு செய்ய