Hợp đồng thuê nơi làm việc với tổ chức có tư cách pháp nhân

https://kilo-wiki.win/index.php/Tân_trang_lại_trụ_sở_làm_việc_bây_giờ_để_giúp_nhân_viên_làm_việc_tối_đa_khả_năng

Trường hợp thuê địa điểm làm việc từ những đơn vị có tư cách pháp nhân có chức năng cho thuê địa điểm làm việc thì Hợp đồng thuê nơi làm việc không cần phải chứng thực hay công chứng . Vì hai bên đều có tư cách